Renessanse Media

Vi strekker oss litt lengre

Design / typografi / repro


DESIGN
– Du drømmer, vi skaper

Kunsten å arrangere bilder og tekst som kommuniserer.

TYPOGRAFI – Vi gjør tekster vakre og gode å lese

Typografi er et fag bygget på århundrers erfaring satt i system for å gjøre tekster vakre og gode å lese.
Nå som før er et godt skriftbilde resultatet av formsans og høyt utviklet kompetanse.

REPRO – Vi kan farger

Bildebehandlig - farger trenger justering, detaljer skal fjernes, og nye skal settes inn. 
   Andre ganger er utfordringen å sørge for at bildet gjengis så likt originalen som mulig.
Scanning - fra alle typer orginaler
Grafisk tilrettelegging - av alle type dokumenter
Mediebank - et sted å lagre, søke og dele dine digitale eiendeler.
 Tilgjengelig 24 timer i døgnet.

NETTPUBLISERING – Optimalisert for alle plattformer

Vi kan presentere dine publikasjoner digitalt og gjøre dem tilgjengelig for alle plattformer.
Publikasjonene kan om ønskelig berikes med videoer og lyd for en sterkere leseopplevelse.

For å se mer, bruk link:
www.rmhost.no

 

Kontakt oss for pris

 kjell-even@rm.no / 907 52 744

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no