Renessanse Media

Vi strekker oss litt lengre

Lager og distribusjon


LAGER OG DISTRIBUSJON 

I våre lokaler på Liertoppen Næringspark kan vi tilby lagerhotell for alle dine produkter.

Vi har vårt eget lager og distribusjonssystem som kan knyttes opp mot egen markedsportal for bestilling.
 

Kontakt oss for pris

jorn@rm.no / 913 21 250
kjell-even@rm.no / 907 52 744
stephen@rm.no / 990 03 797

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no