Renessanse Media

Vi strekker oss litt lengre

Rådgivning


Vi i RenessanseMedia kan ta oss av hele prosessen fra idé til ferdig ­distribuert publikasjon eller bare de oppgavene du trenger bistand til. Med utgangs­punkt i erfaring og ­kompetanse kan RenessanseMedia hjelpe deg uansett, enten det gjelder idéer, design, rådgivning, tekst eller teknisk og praktisk gjennomføring.

Overlater du mer til oss, blir det enklere for deg.

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no