Renessanse Media

Vi strekker oss litt lenger

Kvalitet og miljø

Alle sier at de leverer kvalitet. Vi kan dokumentere at vi gjør det. Ikke bare gjennom hva vi leverer til våre kunder, men også fordi eksterne inspektører kontrollerer at vi holder hva vi lover. 

RenessanseMedia har utarbeidet eget system for miljø- og kvalitetsstyring. Det betyr at vi har kvalitetsmål for arbeids­prosesser,
organisering, kundebehand­ling og intern kompetanseutvikling. Det betyr også at vi har forpliktende miljømessige mål som å
redusere forbruk av energi og fysiske ressurser og velge materialer, råstoffer og metoder som gir minst mulig belastning på naturen.
RenessanseMedias miljø- og kvalitets­system er dokumentert i tråd med ISO 9001:2000 og ISO 14001-2004 std. og sertifisert
i henhold til Miljømerket Svanen.

Dette gir deg ekstra ­sikkerhet. Du kan stole på at RenessanseMedia ivaretar ­kvalitets­sikring og miljø­forpliktelser i alle ledd!

 

Svanemerket stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Merket gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen.

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no Personvernerklæring