Renessanse Media

Vi strekker oss litt lenger

Design / typografi / repro


DESIGN – Du drømmer, vi skaper

Kunsten å arrangere bilder og tekst som kommuniserer. God og riktig design hjelper deg
å nå ønsket målgruppe.

 

TYPOGRAFI – Vi gjør tekster vakre og gode å lese

Typografi er et fag bygget på århundrers erfaring satt i system for å gjøre tekster vakre og gode å lese.
Nå som før er et godt skriftbilde resultatet av formsans og høyt utviklet kompetanse.
 

REPRO – Vi kan farger

Bildebehandlig - farger trenger justering, detaljer skal fjernes, og nye skal settes inn. 
   Andre ganger er utfordringen å sørge for at bildet gjengis så likt originalen som mulig.
   Bildebehandling er en krevende kunst som vi har faglærte og erfarne reproteknikere til
   å utføre.
Scanning/Digitalisering - høykvalitets digitalisering av alle typer origianaler som billedkunst
   illustrasjoner, fotografier og dias. Vi kan digitalt rekonstruere utgåtte bøker og klargjøre dem

   for ny utgivelse.   
Grafisk tilrettelegging - av alle type dokumenter slik at resultatet er optimalisert for valgt papir.

 

NETTPUBLISERING – Optimalisert for alle plattformer

Vi kan presentere dine publikasjoner digitalt og gjøre dem tilgjengelig for alle plattformer.
Publikasjonene kan om ønskelig berikes med videoer og lyd for en sterkere leseopplevelse.

For å se mer, bruk link:
www.rmhost.no

 

 

Kontakt oss for pris

 kjell-even@rm.no / 907 52 744

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no Personvernerklæring