Renessanse Media

Vi strekker oss litt lenger

Rådgivning


Vi i RenessanseMedia kan ta oss av hele prosessen fra idé til ferdig ­distribuert publikasjon eller bare de oppgavene du trenger bistand til. Med utgangs­punkt i erfaring og ­kompetanse kan RenessanseMedia hjelpe deg uansett, enten det gjelder idéer, design, rådgivning, tekst eller teknisk og praktisk gjennomføring. Vårt tverrfaglige miljø kan bistå med rådgiving i alle faser av prosjektet, gi deg veiledning og bringe deg trygt i havn!

Overlater du mer til oss, blir det enklere for deg.

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no Personvernerklæring