Renessanse Media

Vi strekker oss litt lenger

Generere PDF

For et best mulig resultat av dine trykksaker anbefaler vi at du følger disse instruksene for å generere PDF for trykk i Adobe InDesign. Skjermdumpene er tatt fra Adobe InDesign CC 2015 og kan variere noe i de ulike versjonene av InDesign.

 

1. File ⇒ Export ⇒ Format: Adobe PDF ⇒ Velg PDF/X-4:2008

 

2. General ⇒ Alle innstillinger er OK

 

3. Compression ⇒ Alle innstillinger er OK

 

4. Marks and Bleeds ⇒ Crop Marks må velges . Offset endrer du til 4 mm. Use Document Bleed Settings må velges . Da brukes utfallende som er stilt inn i dokumentet. Har du valgt 3 mm er det ok, evt. endrer du så det minimum står 3 mm her. For bøker med stive permer velg 18 mm på omslaget.

 

5. Output ⇒ Color conversion: Convert to destination (Preserve Numbers), Destination: .icc, her velger du i forhold til papiret. Ved digitaltrykk kan du bruke profile Iso Coated v2 300%, eller Iso Coated v2, vi anbefaler sistnevnte.

 

Du er da klar for å trykke export/eksporter.

ADRESSE Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen TELEFON +47 23 35 45 20 E-POST rm@renessansemedia.no Personvernerklæring